W gdańskim ratuszu odnaleziono średniowieczne malowidło

udostępnij na:
malowidlogdansk

W czasie badań architektonicznych i konserwatorskich w przyziemiu zabytkowego budynku gdańskiego ratusza, naukowcy natknęli się na pozostałości XV-wiecznego malowidła ściennego ze sceną ukrzyżowania Jezusa Chrystusa.

Jak informuje Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, odkrycia dokonano w Komorze Palowej, czyli w miejscu, w którym niegdyś pobierane były miejskie daniny. Nazwę zawdzięcza tzw. opłacie palowej, która była cłem uiszczanym od wpływających do gdańskiego portu statków oraz przewożonych przez nie towarów. Przez długie lata w miejscu tym działała restauracja. Dopiero w ostatnim czasie przejęło je Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, by po przeprowadzeniu prac konserwatorskich urządzić w nim kasy, szatnię i muzealny sklep.

Pomieszczenie, w którym odkryto fresk, najprawdopodobniej służyło jako kaplica. Z gdańskich archiwów wynika, że w 1427 roku na mocy bulli papieża Marcina V, Rada Miasta Gdańska uzyskała pozwolenie na utworzenie w ratuszu kaplicy, w której miały być odprawiane nabożeństwa dla radnych oraz ich rodzin. Jak jednak wskazuje doktor Katarzyna Darecka z działu konserwacji zbiorów muzeum, do tej pory panowało przekonanie, iż funkcję tę pełniła ratuszowa Wielka Sala Rady.

Należy podkreślić, że prace konserwatorskie jeszcze nie dobiegły końca. Wiele wskazuje na to, że przyziemie gdańskiego ratusza może kryć jeszcze więcej podobnych pozostałości. Ponadto, w toku owych prac okazało się, że Komora Palowa kryje także najstarszy zachowany drewniany strop w Gdańsku. Badania dendrochronologiczne przeprowadzone na masywnych, drewnianych balach wykazały, że drzewa użyte do ich wykonania zostały ścięte zimą między 1378 a 1379 rokiem.

Obecnie fragment stropu widoczny jest poprzez niewielką odkrywkę. Docelowo placówka zamierza jednak w całości odsłonić zarówno strop, jak i odnalezione malowidło, by prezentować je turystom zwiedzającym Muzeum. Każdego roku odwiedza je ponad 80 000 osób.