Polak ekspertem Europejskiej Agencji Kosmicznej

udostępnij na:
planet-1348079_960_720

Piotr Lubiński z Uniwersytetu Zielonogórskiego został powołany w skład Komitetu Europejskiej Agencji Kosmicznej zajmującej się przydziałem czasu obserwacyjnego satelity INTEGRAL w latach 2016-2017. Jego praca polegać będzie na ocenie wniosków obserwacyjnych pod kątem wartości naukowej, możliwości wykonania założonych zadań oraz właściwego wykorzystania detektorów satelity.

Pierwsze posiedzenie komitetu odbyło się w maju. Piotr Lubiński jest twórcą programu nauczania dla interdyscyplinrnego kierunku Inżynieria kosmiczna na Uniwersytecie Zielonogórskiej. Począwszy od przyszłego roku akademickiego, kierunek ten będzie funkcjonował w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Doktor habilitowany Piotr Lubińki, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacją w fizyce jądrowej. W latach 1990-2001 pracował w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW, a w lutym 1998 obronił przez Radą Wydziału Fizyki UW pracę doktorską pt. „Badania własności powierzchni jądrowej przy pomocy antyprotonów”.

W latach 2000-2013 Lubiński był pracownikiem Centrum Astronomii Polskiej Akademii Nauk, gdzie uzyskał tytuł doktora habilitowanego w zakresie astronomii. W latach 2004-2009 przebywał na stażu w Centrum Danych satelity INTEGRAL koło Genewy w Szwajcarii. Od października 2013 roku jest pracownikiem Instytutu Fizyki Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie zajmuje się astrofizyką wysokich energii.