Czy dokonania polskich naukowców pomogą w kolonizacji Marsa?

udostępnij na:
kolonizacja_marsa

Jakie są możliwość kolonizacji Marsa? Jak ludzki organizm poradzi sobie z dostosowywaniem się do nowych warunków? Czy kwestie etyczne i psychologiczne związane z rywalizacją i współżyciem w grupie mogą okazać się kluczowe w kosmicznej eskapadzie? Na te pytania próbują odpowiedzieć polscy naukowcy z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Kierownik badań, doktor Konrad Szocik wskazuje, że planowany termin wysłania pierwszego lotu załogowego na Marsa to lata 20. i 30. obecnego stulecia. „Rozwój ludzkości to nie tylko mierzenie się z aktualnymi problemami i wyzwaniami, ale także przewidywanie możliwości dalszego rozwoju. Przewidywanie takie musi uwzględniać możliwe ryzyka i zagrożenia” – podkreśla naukowiec.

Obecnie ma technologicznej możliwości powrotu z Marsa na Ziemię, dlatego bardzo prawdopodobne jest założenie tam ludzkiej kolonii „Temat ten nie jest jednak szeroko dyskutowany ze względu na skoncentrowanie się na kwestiach technologicznych i medycznych”  – mówi doktor Szocik.

Możliwości zaludnienia Marsa są przedmiotem badań, ale są zdominowane przez nauki techniczne, inżynieryjne, biologiczne i medyczne. Naukowcy skupiają się nad kwestiami szybkości transportu czy możliwości przeżycia podróży trwającej aż 7 miesięcy w jedną stronę. Badane są też kwestie związane z mikrograwitacją, która jest trzykrotnie mniejsza od grawitacji ziemskiej.

Nie bada się jednak aspektów dotyczących szeroko pojętej natury ludzkiej, w tym trudności psychologicznych związanych z pobytem w tak specyficznych warunkach, czy nieprzewidywalności dalszego rozwoju ewolucji biologicznej przez selekcję naturalną na Marsie. Jak podkreśla doktor Szocik, pomija się zagadnienia związane z etyką, systemem prawnym, czy kwestie społeczne, polityczne i kulturowe. Dlatego właśnie te dziedziny życia stają się przedmiotem badań pracowników naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Naukowcy tworzą modele i scenariusze sytuacji, jakie mogą powstawać na Marsie w czasie jego zaludniania. Analizując przebieg rozwoju ludzkości na Ziemi i biorąc pod uwagę specyfikę naszego gatunku,  czyli i znanych mechanizmów  funkcjonujących w różnych grupach etnicznych i praw panujących w różnych szerokościach geograficznych, badacze będą próbowali odpowiedzieć na pytanie: co z tą marsjańską kolonizacją? „Jak wynika z rozwoju ludzkości na Ziemi, w małych grupach na liderów wyrastają egoiści, to oni przejmują władzę w małych społecznościach. Na Marsie nie byłoby dla nich przeciwwagi, jaką na Ziemi są altruiści. A zatem stawiamy pytanie, jak wyglądałoby współżycie ludzi w warunkach znacznie trudniejszych niż na Ziemi, gdzie byłoby ciągłe zagrożenie życia, walka o przetrwanie, gdzie mocniejsi wykorzystują słabszych. Za egoizmem i walką o przetrwanie idzie z kolei agresja, konflikty, w których zwyciężają silniejsi” – wyjaśniał Szocik dla PAP.  Podkreślał jednak, że są to badania czysto teoretyczne. Naukowcy nie mają możliwości zbadania żadnego Marsjanina, ale są zdania, że natura ludzka  nawet po tak wielkiej zmianie warunków bytowych raczej nie zmieniłaby się drastycznie. „Zadziałałoby prawo dżungli, w myśl którego wygrywa silniejszy. A zatem zaludnienie Marsa w takich okolicznościach wydaje się przedsięwzięciem ryzykownym” – ocenił naukowiec. Bardziej optymistyczne scenariusze są opracowywane, ale niestety są one mniej prawdopodobne. 

W skład grupy zajmującej się opisanymi badaniami wchodzi filozof zajmujący się ewolucją religii, wyjaśnianiem mechanizmów funkcjonujących w świecie ludzi i moralnością, a także logistyk i i prawniczki, zajmujące się różnymi aspektami prawa. Polskimi badaniami zainteresował się prestiżowy brytyjski magazyn „Space Policy”, poświęcony przestrzeni kosmicznej, a także czasopismo „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk. Materiał dotyczący badań rzeszowskich naukowców ma się ukazać w Elsevier Research Selection – biuletynie elektronicznym wydawanym dla dziennikarzy naukowych. Zespół wybierze się także do Montrealu, gdzie weźmie udział w audycji radiowej.

Dla spragnionych większej dawki marsjańskich informacji polecamy kanał na YouTube „Astrofaza”: