Archeolodzy odkryli ślady wieży rycerskiej w Pniowie

udostępnij na:
Przekrój-fosy-fot.-arch.-Muzeum-w-Gliwicach-600x400

Interesujące odkrycie archeologiczne poczynili archeolodzy z Muzeum w Gliwicach. Podczas prac w Pniowie znaleźli garnki, dzbany, misy oraz liczne grudy polepy, czyli wysuszonej gliny, którą kiedyś wyłożono drewniane ściany tamtejszej wieży rycerskiej. Wszystkie przedmioty pochodzą z XIV i XV wieku. 

Badacze już wcześniej podejrzewali, że na wyniosłym podgliwickim kopcu w Pniowie niegdyś znajdowały się budowle. W 2015 roku przeprowadzili badania nieinwazyjne z wykorzystaniem tzw. magnetometru. Urządzenie to pozwala na obserwację anomalii pod powierzchnią ziemi, które interpretowane są jako obiekty archeologiczne – jamy gospodarcze lub spalone konstrukcje budynków.

„Tego typu anomalie zauważono wtedy zarówno w obrębie tajemniczego kopca w Pniowie, jak i w jego otoczeniu” – informują muzealnicy.

Archeolodzy właśnie zakończyli badania wykopaliskowe, które potwierdziły zeszłoroczne przypuszczenia. Udało się natrafić na ślady siedziby zamieszkiwanej przez lokalnych posiadaczy ziemskich w okresie średniowiecza i ostatecznie potwierdzić, że było to tzw. grodzisko stożkowate.

„Odkryliśmy liczne grudy polepy, tj. wysuszonej gliny, którymi kiedyś wyłożone były prawdopodobnie drewniane ściany budynku. W fosie otaczającej rezydencję natrafiliśmy natomiast na bardzo dużą ilość fragmentów glinianych naczyń – garnków, dzbanów i mis, które kiedyś używane były w dworze” – mówi archeolog Radosław Zdaniewicz z Muzeum w Gliwicach.

W czasie wykopalisk natrafiono też na żelazne gwoździe, fragment wędzidła końskiego, podkowę, sprzączkę do pasa oraz grot bełtu do kuszy.

„Wszystkie te przedmioty datować można na XIV i XV w. W tym czasie funkcjonowała ta rezydencja” – dodaje archeolog.

Naukowcy planują powrót na kopiec w przyszłym roku, gdyż do tej pory nie udało im się rozpoznać całego założenia.

Prace archeologiczne w Pniowie finansowane były ze środków Śląskiego Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz Muzeum w Gliwicach.

fot. Archiwum Muzeum w Gliwicach