42 miliony złotych na rozwój systemów bezzałogowych. Znamy laureatów konkursu NCBiR!

udostępnij na:
drony_polskie_ncbir

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu INNOSBZ, do którego przystępowali przedsiębiorcy tworzący innowacyjne rozwiązania w przemyśle systemów bezzałogowych. Wśród laureatów są autorzy takich projektów, jak bezzałogowy statek powietrzny, latająca platforma hybrydowa do zadań szybkiego reagowania, czy służąca do wykrywania zagrożeń głowica optoelektroniczna.

Konkurs INNOSBZ został skonstruowany w taki sposób, że mogli do niego przystąpić wyłącznie przedsiębiorcy, bądź grupujące przedsiębiorców konsorcja. Do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wpłynęło 17 wniosków, z czego 11 zostało ocenionych pozytywnie.

Beneficjenci otrzymają łącznie 42 miliony złotych dofinansowania na tworzenie innowacyjnych technologii. Z tej kwoty 30,5 miliona zostanie przeznaczonych na projekty związane z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Pozostałych 11,5 miliona trafi do firm zajmujących się podsystemami, podzespołami i technologiami dla platform bezzałogowych – między innymi sensorami, systemami łączności i sterowania, a także przetwarzaniem obrazów.

Jak wskazuje minister szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin, programy sektorowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju okazały się dużym sukcesem. Zainteresowanie kolejnymi programami pokazuje, że są one potrzebne polskim przedsiębiorcom. Programy takie jak INNOSBZ, czy GAMEINN, zorientowany na branżę gier wideo, pozwalają na wzmocnienie kluczowych branż krajowej gospodarki.

Projekt INNOSBZ w swoich założeniach ma wesprzeć innowacyjne rozwiązania w polskim przemyśle systemów bezzałogowych. O utworzenie tego programu ubiegali się sami przedstawiciele branży. W ich przekonaniu głównym problemem branży jest rozproszenie i brak współdziałania w rozwijaniu najważniejszych technologii niezbędnych do budowy systemów bezzałogowych. Program INNOSBZ ma ułatwić integrację i wesprzeć współpracę krajowych firm w tej dziedzinie.

Jak twierdzi profesor Maciej Chorowski, dyrektor NCBiR, do tej pory systemy bezzałogowe były wykorzystywane głównie przez wojsko, jednak dzięki programi INNOSBZ upowszechni się ich szersze zastosowanie. Systemy bezzałogowe będą mogły zostać wykorzystane do lokalizowania pożarów na trudno dostępnych terenach, czy do monitorowania miast.

Poniżej lista laureatów wraz z tytułem projektu nagrodzonego dofinansowaniem, wraz z zaokrągloną kwotą:

Invenco Sp.z.o.o. – DIAGSTAR – stabilizowany dynamiczny manipulator, uniwersalny dla bezpilotowych statków powietrznych (1,7 mln zł)

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – opracowanie wysoko mobilnej bezzałogowej platformy hybrydowej do zadań szybkiego reagowania (4,6 mln zł)

Marine Technology Sp.z.o.o. – Opracowanie autonomicznej/zdalnie sterowanej pływającej platformy dedykowanej pomiarom hydrograficznym na akwenach ograniczonych (2,1 mln zł)

Metal Master Sylwia Ładzińska – bezzałogowy statek powietrzny Flaris MALE (15,0 mln zł)

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – system inteligentnych, mobilnych celi strzeleckich z zaawansowanym systemem detekcji trafień i nowoczesnym kompozytowym pancerzem ochronnym MOBI-TARGET (3,3 mln zł)

Moose Sp.z.o.o. – modularny system obserwacyjno-inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej (3,7 mln zł)

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – mobilny zestaw narzędzi do wsparcia działań kryminalistycznych (1,5 mln zł)

PCO S.A.; Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. – zintegrowana obserwacyjna głowica optoelektroniczna do instalacji na platformach bezzałogowych umożliwiająca autonomiczną detekcję, klasyfikację i identyfikację poszukiwanych obiektów oraz zagrożeń (2,8 mln zł)

Promost Consulting T. Siwowski Sp.j., FlyTech UAV Sp.z.o.o. – bezzałogowy system latający przeznaczony do autonomicznego wykonywania przeglądów obiektów mostowych (1,9 mln zł)

Adaptronica Sp.z.o.o., SterKom Piotr Kleczyński – adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (1,7 mln zł)

Nova Sp.z.o.o. – opracowania innowacyjnej technologii systemu autonomicznego i zdalnego sterowania bezzałogowym wiatrakowcem w oparciu o autorskie algorytmy i procedury sterujące (3,5 mln zł)