Polska w rankingu US News & World Report. Jak postrzega nas świat?

udostępnij na:
Warsaw-center-free-license-CC0

US News & World Report opublikował nowy ranking najlepszych krajów świata. Badano takie kryteria, jak jakość życia, międzynarodowy prestiż danego państwa, oraz warunki do rozwoju kariery i biznesu, a o opinię zapytano tysiące reprezentatywnych osób z 36 krajów świata. Polska pojawiła się w rankingu po raz pierwszy i zanotowała bardzo dobre wyniki zwłaszcza w kategoriach biznesowych.

Z opinii respondentów wynika, że nasz kraj jest jednym z pięciu najlepszych na świecie miejsc do inwestowania. Oceniano stabilność gospodarczą, innowacyjność gospodarki i dostęp do wykwalifikowanej kadry roboczej, ale także przyjazność systemu podatkowego oraz poziom korupcji. Zagraniczni inwestorzy wskazują także na stabilny wzrost gospodarczy Polski. Niestety, jeszcze lepszą pozycję – trzecią – zajęli pod tym względem nasi południowi sąsiedzi, Czesi, nie możemy zatem powiedzieć, że wyrastamy w tej kategorii na lidera regionu.

Poszczególne kraje badano także jako potencjalne miejsca rozwoju kariery zawodowej. Polska zajęła tu 16 miejsce wśród 80 badanych państw, wyprzedzając nawet Niemcy. W kwestii transparentności, czyli przejrzystości działań władz, poziomu zaufania publicznego oraz korupcji, zajęliśmy 20. lokatę – wyprzedzając obu naszych południowych sąsiadów, ale też Hiszpanię i Włochy.

21 miejsce na 80 państw zajęliśmy w kategorii wyłaniającej najlepsze miejsce do życia dla studentów, kobiet i matek. Doceniono polskie rozwiązania prorodzinne, otwartość i przyjazność polskiego społeczeństwa, a także coraz lepszą ofertę uniwersytetów. Natomiast wśród krajów dbających o ekologię zajęliśmy 25 lokatę. Wyprzedziliśmy chociażby Grecję, Czechy oraz Słowenię.

Słabiej wyglądamy, jeśli chodzi o znaczenie na arenie międzynarodowej (45 miejsce). Najniżej oceniono Polskę w kategorii „Perspektywy”. Oceniano w niej to, w jakim kierunku państwo podąża i w jakim miejscu najprawdopodobniej znajdzie się za kilka lat. Polska ulokowała się na przedostatniej, 79. pozycji, wyprzedzając jedynie Bułgarię. Można domniemywać, że jest to rezultat nienajlepszej prasy, jaką nasz kraj ma w ostatnim czasie u zagranicznych komentatorów ze względu na kontrowersyjne działania rządu, jednak z drugiej strony – stoi to w pewnej sprzeczności z perspektywami gospodarczymi, jakie roztaczają przed nami respondenci, pytani o kategorie czysto biznesowe.

Po zsumowaniu not uzyskanych we wszystkich kategoriach, Polska zajęła 31 miejsce na 80 badanych państw. I choć plasuje na to w pierwszej połowie stawki, to pokazuje zarazem, jak wiele pracy czeka nas jeszcze, by Polska znalazła się w punkcie adekwatnym do drzemiącego w niej potencjału.