PKN Orlen wśród najbardziej etycznych firm na świecie

udostępnij na:
Orlen stacje paliw

PKN Orlen po raz czwarty z rzędu otrzymał wyróżnienie niezależnego międzynarodowego zespołu ekspertów amerykańskiego Etisphere Institute tytułem „The World’s Most Ethical Company”. Tytuł najbardziej etycznej firmy świata przyznawany jest co roku od ponad dekady przez zespół specjalistów w dziedzinie etyki biznesu i dobrych praktyk handlowych. Wyniki tegorocznego rankingu zostały ogłoszone w Nowym Jorku.

Eksperci wyłaniają najbardziej etyczne firmy świata poprzez system ocen Ethics Quotinet. Sprawdza on zdolność przedsiębiorstwa do stosowania etycznych praktyk w budowaniu pozycji rynkowej. Ocenie poddawane są między innymi ład korporacyjny, odpowiedzialność społeczna, budowanie kapitału ludzkiego, czy rozwiązania na rzecz rozwoju innowacyjności. Weryfikacji poddawane są także wywiady oraz sprawozdania finansowe, a także doniesienia prasowe dotyczące przedsiębiorstwa.

Co istotne, tytuł „The World’s Most Ethical Company” przyznawany jest tylko na okres roku. Aby go utrzymać, po upływie dwunastu miesięcy dana firma musi ponownie poddać się ocenie.

– Współczesne przedsiębiorstwo oceniane jest nie tylko na podstawie tego, co robi, ale również jak to robi, czyli w jaki sposób osiąga cele biznesowe. W PKN ORLEN przestrzeganie zasad etycznych w relacjach z kontrahentami, pracownikami czy lokalną społecznością traktujemy tak samo, jak obowiązek przestrzegania prawa. Wiemy, że etyka prowadzenia biznesu jest dziś skutecznym narzędziem rozwoju, dlatego cieszy nas, że gremia międzynarodowe kolejny raz doceniają konsekwentne działania Spółki w tym obszarze – powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.