Kategorie
Blog

750 milionów złotych na badania przemysłowe dla firm

Od 4 kwietnia do 29 lipca bieżącego roku mikro, małe i średnie firmy będą mogły ubiegać się o unijne wsparcie na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy na ten cel 750 milionów złotych.

Instytucja ta ogłosiła już kolejny konkurs z nowej perspektywy unijnej z programu „Inteligentny Rozwój” na lata 2014-2020. Celem ogłoszonego we wtorek programu jest „Podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac badawczo-rozwojowych w prowadzonej działalności”.

Do konkursu zgłaszać mogą się nie tylko mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, lecz także duże firmy. Jak podało Ministerstwo Rozwoju, w 2015 roku pozytywną ocenę formalną przeszło 1887 wniosków i zaowocowało to podpisaniem 104 umów. Dotyczyły one m.in. technologii produkcji nowych materiałów budowlanych, leczenia chorób nowotworowych oraz wytwarzania preparatów stymulujących odporność roślin.

Wnioski będą rozpatrywane przez ekspertów posiadających zarówno wiedzę naukową, jak i z zakresu prowadzenia biznesu. Oceniane będą nowatorstwo rezultatów projektu, rynkowe zapotrzebowanie na dane rozwiązania, opłacalność jego wdrożenia oraz szanse na prawidłową realizację przedsięwzięcia. Proces ten potrwa 60 dni od zamknięcia naboru wniosków.

Celem programu „Inteligentny Rozwój” na lata 2014-2020 jest pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki oraz promowanie współpracy nauki i biznesu. W ramach programu dofinansowane zostaną innowacyjne projekty, począwszy od fazy pomysłu, aż do momentu wprowadzenia nowatorskich rozwiązań na rynek.