Kategorie
Blog

Kierunek – rewitalizacja miast!

Dwie największe łódzkie uczelnie, Uniwersytet i Politechnika, uruchomią nowy, unikatowy w skali naszego kraju kierunek studiów – rewitalizację miast. Czy już za kilka lat zyskamy nowych, świetnie wykształconych specjalistów, dzięki którym polskie aglomeracje zyskają drugie życie?

Jak podkreśla prezydent miasta, Hanna Zdanowska, w Polsce brakuje odpowiednio wykształconych i doświadczonych, by podołać wyzwaniu, jakim w najbliższych dekadach będzie konieczność rewitalizacji polskich miast. Trudno wyobrazić sobie, by mogło do tego dojść bez specjalnie przygotowanej kadry i współpracy ze środowiskiem naukowym. Nowy kierunek studiów ma w tym pomóc, zwłaszcza, że zagadnienie rewitalizacji jest rozumiane przez jego twórców w sposób bardzo kompleksowy i obejmuje nie tylko kwestie urbanistyczne, ale także ekonomiczne i społeczno-kulturowe.

Według koncepcji władz obu uczelni, Politechnika Łódzka będzie odpowiedzialna za zagadnienia związane z architekturą i budownictwem, natomiast Uniwersytet położy nacisk na wymiary społeczny, gospodarczy i ekonomiczny rewitalizacji. Uczelniom zależy, by studia miały jak najszerszy wymiar praktyczny, dlatego też studenci będą mogli odbywać szereg praktyk związanych z wybranym kierunkiem, zaś same zajęcia będą prowadzone w dużej mierze przez osoby o bogatym doświadczeniu w tematyce rewitalizacji miast.

W ramach kierunku studenci będą mieli do wyboru jedną z trzech ścieżek edukacyjnych: ekonomiczno-gospodarczą, społeczno-partycypacyjną opracowywaną przez Uniwersytet, bądź architektoniczno-budowlaną, kierowaną przez Politechnikę. Pierwszych 60 studentów ma zostać przyjętych już w semestrze letnim 2016/2017.

Wiele polskich miast już teraz boryka się z problemem obszarów zdegradowanych. Władze Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego oraz włodarze Łodzi mają jednak nadzieję, że ich wspólny projekt pozwoli na wykształcenie dobrze przygotowanej kadry, posiadającej wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności w dziedzinie ich rewitalizacji.