Kategorie
Blog

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Welcome Airport Services podpisało porozumienie. Celem jest pomoc polskim repatriantom z Kazachstanu

O wystawie „Znani – nieznani. Polacy Światu”, a także porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Welcome Airport Services Sp. z.o.o dotyczącym pomocy repatriantom z Kazachstanu mówił na dzisiejszej konferencji na lotnisku Ławica premier Mateusz Morawiecki i Szymon Szynkowski vel Sęk – Sekretarz Stanu w MSZ. 

Realizacja ustawy o repatriacji umożliwia Polakom – potomkom dawnej Rzeczypospolitej powrót do Ojczyzny przodków. To niewygasłe zobowiązanie, do którego obliguje nas nasza historia i tradycja.  Jak podaje MSZ w 2018 roku  przyjęto 1767 wniosków o wydanie wizy w celu repatriacji, co w stosunku do 2017 r. (486 wniosków) oznacza ponad trzykrotny wzrost. Wzrost odnotowuje się także w zakresie liczby wydanych wiz w celu repatriacji (w 2018 – 717 wiz, w 2017 – 298). 

Na mocy porozumienia z MSZ spółka Welcome Airport Services, która jest członkiem IATA Ground Handling Council deklaruje udzielanie pomocy repatriantom z Kazachstanu przybywającym do portów lotniczych w Polsce w celu osiedlenia się na podstawie wizy krajowej. Pomoc udzielana repatriantom obejmuje: nieodpłatne zapewnienie asysty przez pracownika Spółki WAS od chwili opuszczenia samolotu przez repatrianta, poprzez kontrolę graniczną, odbiór bagażu, aż po wkroczenie na polski obszar celny. Konsul wydający wizę repatriacyjną, uwzględniając indywidualną sytuację repatrianta, może zaproponować repatriantowi pomoc Spółki WAS w porcie lotniczym w Polsce, w którym działa spółka. W tym celu repatriant wyraża zgodę przed konsulem na skorzystanie z pomocy i przekazanie Spółce WAS danych osobowych niezbędnych do zapewnienia pomocy.

Z kolei wystawa „Znani nieznani. Polacy światu”, będzie możliwa do obejrzenia w budynku lotniska Ławica w hali odlotów. Projekt „Polacy Światu” nie ma charakteru jednorazowej akcji. Ma być to wieloletni program, w trakcie realizacji którego polska narracja ma dotrzeć do różnych zakątków ziemi, by oddać hołd wszystkim zasłużonym. Są wśród nich postaci, które zapisały się również na kartach historii Kazachstanu. Wystawa opowiada o 44 bohaterach i wchodzi w skład cyklu przedsięwzięć realizowanych przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych we współpracy z Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Składa się z 23 różnokolorowych plansz, na których są zaprezentowane dokonania naszych Rodaków – sławnych, docenianych i podziwianych na świecie, a zupełnie nieznanych lub prawie zapomnianych w Polsce. Są wśród nich polscy pisarze i poeci, których los rzucił do Kazachstanu jak Gustaw Zieliński. Są również duchowni, którzy nie mieli możliwości powrotu do swoich ojczyzn, jak ks. Władysław Bukowiński. Na planszach znajdziemy także historie: badaczy – zesłańców którym świat zawdzięcza pierwsze opisy ich przybranej ojczyzny – Syberii, jak Jan Czerski czy Aleksander Czekanowski, badacze fauny i flory Bajkału, jak Benedykt Dybowski czy Wiktor Godlewski miłośników Jakucji, jak Edward Piekarski czy Wacław Sieroszewski, dzięki którym znamy obyczaje ludu Sacha.

Premier Mateusz Morawiecki i wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk oglądają wystawę „Znani nieznani. Polacy Światu”, którą można oglądać na lotnisku Ławica w hali odlotów.

– Troska Rzeczpospolitej Polskiej o Polaków i osoby polskiego pochodzenia nie ogranicza się wyłącznie do umożliwienia powrotu do Polski. Zmierza także do zapewnienia jak najlepszych warunków integracji w polskim społeczeństwie. Taką rolę spełniać będą także ośródki adaptacyjne dla repatriantów – mówił wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.