Kategorie
Blog

Największy afrykański kontrakt Ursusa. Polski producent dostarczy do Zambii 2700 ciągników!

Ursus, polski producent ciągników i maszyn rolniczych, podpisał umowę o wartości 100 milionów dolarów z mieszczącą się w Lusace (Zambia) spółką Industrial Development Corporation Limited. Jej przedmiotem jest dostawa blisko 2700 ciągników, a także 2500 maszyn rolniczych wraz z oprzyrządowaniem i częściami zamiennymi.

Jak poinformowała spółka, Ursus dostarczy odbiorcy „2 694 sztuk ciągników rolniczych w formie SKD i CKD w przedziale mocy od 47 do 180 koni mechanicznych, wraz z oprzyrządowaniem i częściami zamiennymi, oraz 2506 maszyn rolniczych, m.in. przyczep, rozrzutników obornika, pras zwijających do słomy i siana, bron oraz pługów”.

Umowa przewiduje ponadto, że Ursus we współpracy z Industrial Development Corporation Limited uruchomi w Lusace fabrykę montażu ciągników i maszyn rolniczych Ursus, a także 10 autoryzowanych centrów serwisowych na terenie Zambii. Polska firma zobowiązała się także, że odpowiednio przeszkoli tamtejszy personel oraz zapewni mu wsparcie techniczne w niezbędnym zakresie.

Łączna wartość umowy wynosi 100 mln USD. Przystąpienie do realizacji kontraktu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez spółkę zaliczki w wysokości 40% całkowitej wartości kontraktu. Zakończenie projektu przewidywane jest w terminie do roku od momentu rozpoczęcia jego realizacji.

Umowa z zambijską spółką wejdzie w życie po upływie 15 dni od daty wysłania przez Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej do Ministerstwa Finansów Republiki Zambii informacji o ratyfikacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Zambii w sprawie udzielenia kredytu w pomocy wiązanej. Zostanie ona zawarta jeszcze w 2017 roku.

Spółka Ursus zaznaczyła, że nowo zawarta umowa jest kolejnym, znaczącym dla jej rozwoju kontraktem na kontynencie afrykańskim, po poprzednich, które realizowała w Etiopii i Tanzanii. Do tej pory łączna wartość umów, jakie Ursus zawarł w Afryce, wyniosła 140 milionów dolarów. Współpraca z Industrial Development Corporation znacząco powiększa zatem afrykański portfel polskiego producenta.