Kategorie
Blog

Nowe odkrycia polskich archeologów w bułgarskim Novae

Warszawscy archeolodzy zakończyli kolejną kampanię wykopaliskową na terenie bułgarskiego Novae. Poszukiwania okazały się nad wyraz owocne. Znaleziono monety, kadzielnicę, piec, a także fragmenty akweduktu oraz budynków.

Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą w Novae badania od ponad pięćdziesięciu lat. Niemal każdego roku ich badania przynoszą nową wiedzę o dziejach dwóch ważnych historycznie rzymskich legionów – VIII Augusta i I Italskiego. Latem zbadali oni odkryte w ubiegłych latach drewniane baraki, w tym budynek grupy legionistów zwany contubernia. Podczas wykopalisk odsłonięto starannie wykonaną posadzkę, która zajmowała niemal całą powierzchnię baraku. Odnaleziona tam zaprawa hydrauliczna sugeruje, że mogło to być pomieszczenie służące jako łaźnia. Jest to o tyle unikatowe odkrycie, że do tej pory we wszystkich znanych pozostałościach rzymskich odkryto zaledwie dwie łaźnie w drewnianych budowlach, jednak nigdy nie znajdowały się one w barakach legionistów.

Oprócz wspomnianej łaźni, polscy archeolodzy odkryli w Bułgarii skarb monet złożony z 48 numizmatów. Pochodzą one z okresu od początku II w. n.e., do połowy IIIw. Są to tak zwane monety prowincjonalne, co oznacza, że wybijano je w mennicach znajdujących się poza Rzymem. To największy skarb monet tego typu, jakie odkryto do tej pory na terenie państwa bułgarskiego. Zostały one ukryte najprawdopodobniej w połowie III wieku, w czasach, gdy ziemie te były najeżdżane przez Gotów.

Wśród pozostałych polskich odkryć w Novae są dwumetrowy odcinek akweduktu i wykonana z brązu kadzielnica, która najpewniej znajdowała się na wyposażeniu pobliskiego kościoła. Ponadto, w Novae odnaleziono dobrze zachowany piec. Pochodzi on z VI w.n.e., a więc z czasów, kiedy nie istniało już Cesarstwo Zachodniorzymskie. Naukowcy łączą go więc z pierwszym słowiańskim osadnictwem na ziemiach bułgarskich – jest to pierwszy trwały ślad ich pobytu w tym miejscu.