Kategorie
Blog

PGNiG pozyskało pierwszą koncesję wydobywczą w Pakistanie

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo otrzymało koncesję wydobywczą na złoża w Pakistanie. Koncesja została wydana na 25 lat, ale spółka będzie miała możliwość jej przedłużenia. W przypadku pełnego zagospodarowania złóż Rehman i Rizq, tamtejsza produkcja gazu ziemnego może wynieść nawet 2,5 miliona metrów sześciennych na dobę.

Koncesja została wydana dwa tygodnie temu, 5 stycznia, przez pakistański organ Directorate General of Petroleum Concessions (DGPC) z części dotychczasowej koncesji poszukiwawczej Kirthar obejmującej złoża Rehman i Rizq, która została przyznana PGNiG SA w 2005 roku. Na pozostałej części tej koncesji PGNiG nadal poszukuje nowych złóż gazu. Udziałowcami w obu koncesjach są PGNiG SA (70%) oraz Pakistan Petroleum Limited (30%).

Obecnie koncesja jest na etapie wstępnego zagospodarowania i produkcja wynosi tam 0,5 miliona metrów sześciennych na dobę. Potencjalnie może być ona pięciokrotnie większa.

– Aktualnie prowadzone prace zmierzają do pełnego zagospodarowania złóż Rehman i Rizq. Jesteśmy w trakcie intensywnych prac przygotowawczych do wiercenia kolejnych otworów w celu dalszego zwiększenia produkcji gazu – powiedział Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG SA.

PGNiG SA działa w Pakistanie od 1997 roku. Razem z Pakistan Petroleum Limited prowadzi prace poszukiwawcze na koncesji Kirthar. Do tej pory odkryto tam dwa złoża gazu – Rehman i Rizq. Działalność w Pakistanie to także zagospodarowanie i produkcja z odkrytych złóż oraz budowa i eksploatacja instalacji wydobywczych. Spółka aktywnie poszukuje tam i analizuje możliwości pozyskania nowych projektów naftowych.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 roku. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach, dystrybucją paliw gazowych, oraz zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą. W zakres jej działalności wchodzi także świadczenie usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.